1. Mörk materia

   Astronomer tror att förutom den vanliga materien som utgör allting vi kan se, känna lukten av och vidröra maste det ocksa finnas en annan typ av osynlig "mörk materia" som finns utspridd i universum. Genom studier av Vintergatan och manga avlägsna galaxer har de upptäckt att endast synlig materia inte räcker till för att förklara varför stjärnor i dem roterar sa snabbt. Bara vanlig materia skulle inte räcka till för att skapa den gravitation som behövs för att halla ihop dessa galaxer.

   © ESA
  2. Asteroids / Asteroider – småplaneterna

   Asteroider är små, steniga himlakroppar som blev över när planeterna bildades för 4,5 miljarder år sedan. De går ofta under namnet "småplaneter".

   © ESA
  3. Astronomical Unit – Light year / Kosmiska avstånd

   Rymden är ofantligt stor. Den är så stor att det är väldigt svårt att föreställa sig hur stora avstånden är, till och med mellan himlakropparna i vår egen del av rymden, Solsystemet. Om astronomer skulle använda kilometer för att beskriva avstånden skulle de behöva väldigt stora tal. Därför använder man, för att göra det lättare, och för att göra talen mindre och lättare att hantera, andra enheter.

   © ESA
  4. Stars / Stjärnor

   Stjärnor, precis som människor, föds, åldras och dör. Deras födelseplats är jättestora, kalla moln av gas och damm som kallas "nebulosor". Den mest kända av dessa är Orion-nebulosan som kan ses med bara ögat.

   © ESA
  5. Sunsets and Sunrises / Vår närmaste stjärna

   Solen är vår närmaste stjärna. Solen ger oss ljus och värme. Den avger även farligt ultraviolett ljus som ger solbränna och kan orsaka cancer. Utan Solen skulle det inte finnas något dagsljus och vår planet vore helt enkelt en mörk och frusen värld. Utan några hav med flytande vatten och utan liv.

   © ESA
  6. Shooting Stars / Fallande stjärnor

   Det finns flera hundra kometer som tillbringar större delen av sitt liv bland planeterna i det inre Solsystemet. De här kometerna lämnar många moln av gas och damm efter sig.

   © ESA
  7. Sputnik (first satellites) / Satelliter

   I astronomi är en satellit ett föremål som kretsar (rör sig i en bana) runt en planet. Det finns flera hundra naturliga satelliter, eller månar, i vårt Solsystem. Sedan 1957 har även tusentals konstgjorda (av människan tillverkade) satelliter skickats upp. Dessa satelliter har många användningsområden, såsom att ta bilder på Solen, Jorden och andra planeter. En del kan titta långt ut i rymden på svarta hål och avlägsna stjärnor och galaxer. Det finns även kommunikationssatelliter, vädersatelliter och den internationella rymdstationen (ISS).

   © ESA
  8. Aurora Borealis / Auroran (norrskenet)

   Har du någonsin sett auroran? En vacker ridå av vågformat ljus på natthimlen. Det är en oförglömlig och inspirerande syn för de som varit tillräckligt lyckligt lottade att få se den. Men vad ger upphov till auroran?

   © ESA
  9. Gravity / Månen, Jorden och gravitation

   Har du någon gång sett en frukt eller ett föremål falla från ett träd? Och har du någon gång försökt kasta en sten och se den falla? Den här kraften som "tar ned" saker kallas gravitationskraften.

   © ESA
  10. Blackholes / Svarta hål

   Svarta hål är de konstigaste himlakropparna i Universum. Ett svart hål har ingen yta som en planet eller stjärna har. Istället är det ett område i rymden där materien har kollapsat in i sig själv. Den här katastrofiska kollapsen resulterar i en jättestor mängd massa som koncentreras i ett otroligt litet område. Gravitationens dragningskraft från det här området är så stor att ingenting kommer därifrån – inte ens ljus.

   © ESA